Eindresultaat teamwedstrijden Kinderen  


Uitslag: 26-01-2014

plaats ruiter pony punten proef
1 Jin Jeurissen Spetter 236 4B  D!
2 Lauren Klabbers Sonja 231 7A
3 Iris Hochstenbach Kishan 229 4A
4 Meike Haster Jimmy 228 4A
5 Sophie v.d. Venne Spetter 227 6A
Eline Essers Jordi 227 3A
6 Jasmijn Wetzels Ester 225 6B  D!
7 Eefke Achterberg Astra 224 7B
Tessa Spronck Sunrise 224 5A
Niecky Wolfs Bounty 224 4A
Bente de Boer Suzy 224 F2   D!
8 Cas Hendrikx Jimmy 223 4A
9 Sophie Dagniaux Elmo 222 7A
Jill Schevers Suzy 222 F2   D!
10 Iris Debie   Jordi 221 F2   D!
11 Zoë Poolen Jimmy 220 F2   D!
Lieke Maurits Elmo 220 6B   D!
12 Maartje Haster Benji 218 4A
13 Kaleigh Dekkers Mexx 217 3B
14 Anouk Wolfs Kishan 216 4A
15 Renée Blommaert Arco 215 8A
16 Quinty Nelissen Arco 214 8A
17 Megan Berry Bounty 212 5A
18 Carly Vleugels Ester 210 3B
Chayenne Fracquin Mexx 210 4A
19 Anna de Cock Sunrise 206 6A
20 Hannah Doyle Sonja 202 9A
21 Myrthe Waltstock Astra 201 7A
22 Esmée Crutzen Coco 200 5B
23 Anouk Kuiper Coco 198 8A

Uitslag: 16-02-2014

Plaats: Amazone/ruiter: Pony: Punten: Proef:
1 Chayenne Fracquin Sunrise 229 4B  D!
2 Tessa Spronck Jimmy 226 5B
3 Cas Hendrikx Elmo 225 4B  D!
4 Myrthe Lemmens Ester 224 5B
Eline Essers Mexx 224 3B
5 Carly Vleugels Jimmy 223 4A
Anouk Kuiper Benji 223 8A
6 Iris Hochstenbach Sunrise 222 4B  D!
7 Anouk Wolfs Spetter 221 4B  D!
Zoë Poolen Kishan 221 3A
8 Jin Jeurissen Jordi 220 5A
9 Niecky Wolfs Astra 219 4B  D!
Kaleigh Dekkers Coco 219 4A
10 Megan Berry Bounty 218 5B
11 Maartje Haster Mexx 217 4B  D!
Jill Schevers Jordi 217 3A
12 Sophie v.d. Venne Jimmy 216 6B    D!
Iris Debie   Elmo 216 3A
13 Quinty Nelissen Suzy 215 8B
Esmée Crutzen Arco 215 5B
Meike Haster Astra 215 4B  D!
Eefke Achterberg Kishan 215 8A
14 Anna de Cock Suzy 213 6A
15 Lieke Maurits Arco 212 7A
16 Renee Blommaert Sonja 211 8B D!
17 Bente de Boer Spetter 210 3A
Jasmijn Wetzels Bounty 210 7A
18 Hannah Doyle Ester 209 9A
Lauren Klabbers Coco 209 7B
19 Myrthe Walstock Sonja 201 7A

* Wanneer er een gelijke puntenstand is wordt gekeken naar het stijlcijfer. Is dat ook gelijk,
   dan eindig je op de zelfde plaats.

Eindresultaat

  26 januari 16 februari eindresultaat
Team 1: punten

plaats

punten plaats plaats totaal
Renée Blommaert 215   211      
Eefke Achterberg 224 3 215 9  
Lieke Maurits 220   212      
659  

638

  7

1297

       
Team 2:          
Cas Hendrikx 223   225      
Carly Vleugels 210 6 223 1  
Myrthe L.     224  
Sophie Dagniaux 222          
655   672   2

1327

       
Team 3:          
Jin Jeurissen 236   220      
Meike Haster 228 1 215 5    
Niecky Wolfs 224   219      
688   654   1

1342

       
Team 4:          
Maartje Haster 218   217      
Kaleigh Dekkers 217 6 219 4    
Zoë Poolen 220   221      
655   657   5

1312

       
Team 5:          
Hannah Doyle 202   209      
Myrthe Walstock 201 8 201 10    
Anouk Wolfs 216   221      
619   631   9

1250

       
Team 6:       `  
Sophie v.d. Venne 227   216      
Anna de Cock 206 4 213 8  
Jasmijn Wetzels 225   210      
658   639   7

1297

       
Team 7:          
Megan Berry 212   218      
Laeren Klabbers 231 2 209 6    
Tessa Spronck 224   226      
667   653   3

1320

       
Team 8:          
Iris Debie 221   216      
Bente de Boer 224 2 210 7    
Jill Schevers 222   217      
667   643   6 1310
       
Team 9:          
Esmée Crutzen 200   215      
Iris Hochstenbach 229 5 222 3    
Eline Essers 227   224      
656   661   4 1317
       
Team 10:          
Quinty Nelissen 214   215      
Anouk Kuiper 198 7 223 2    
Chayenne Fracquin 210   229      
622   667   8

1289

       

* Bij een gelijke stand is het gezamenlijke stijlpunt doorslaggevend