Eindresultaat F3/F4-proef 01-04-2012  


plaats naam amazone/ruiter Proef naam ponny punten
1 Kiki Yerna 3A Elmo 248
2 Toine Dejong 3A Bounty 247
3 Emma van Spaendonk 3A Dreamer 246*
4 Mariëtte Peutz 3A Jimmy 246*
5 Evy Yerna 3A Jimmy 241
6 Sophie v.d. Venne 3A Jordi 240
7 Palmyra Coenen 3A Utopia 236

8

Angelique Cuijpers
Zoë Westera
3B
3A
Harry
Kishan
235
9 Sophie Dagniau 4A Ester 234
10 Keanu Bukovaz 3A Kishan 233
11 Manon Hol
Aniek Beunenstock
3A
3A
Mexx
Spetter
232
12 Fleur Oprey
Serena Pieters
Fabiëne Essers
4A
3B
4A
Arco
Dreamer
Utopia
231
13 Sanne Dooijewaard 3B Surprise 230
14 Myrthe Walstock
Fenne Heunen
Femke Pelzer
5A
4A
3A
Kishan
Bounty
Astra
228
15 Danique Bakker
Verena Coenen
3A
3A
Bonnie
Arco
227
16 Anouk Kuiper 4B Ester 224
17 Megan Berry 3B Boy 223
18 Fé Westera 3A Astra 222
19 Jill Köbben 4A Utopia 221
20 Laura Didden
Laura Vaessen
4A
4A
Spetter
Elmo
219
21 Dana Claessen
Rick Caris
3A
3A
Suzy
Jordi
215

* Wanneer er een gelijke puntenstand is wordt gekeken naar het stijlcijfer.
   Is dat ook gelijk, dan eindig je op de zelfde plaats.

terug